Ulogujte se

Kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza.(Pravni osnov: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (čl. 73, 74, 74a, 74b i 76.))

 Uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:

Dugovanja (ukupno): Uplate (ukupno):

Kamata:
Iznos duga sa kamatom:

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom referentnih stopa NBS na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši