Ulogujte se

Kreiranje korisničkog naloga i korišćenje servisa za obračun kamata

Da biste koristili servise na www.kamata.rs neophodno je da imate korisničko ime i lozinku koje definišete prilikom kreiranja korisničkog naloga. Proces kreiranja korisničkog naloga i ostvarivanja prava na korišćenje servisa je veoma brz i jednostavan:

   na sajtu www.cekos.rs, popunite formu za kreiranje naloga i kreirajte nalog sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste sami izabrali,

   na sajtu www.cekos.rs, izaberite pretplatu za koju ste zainteresovani,

   nakon izvršene uplate izabrane pretplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,

   ulogujte se na sajt www.kamata.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem servisa za obračun kamata.

Napomena: Pretplatnici na stručne časopise u izdanju “Cekos in”-a (“Informator” i “PDV”), imaju besplatno pravo pristupa svim servisima na www.kamata.rs. Pretplatnici na časopise koji imaju kreiran nalog na sajtu www.cekos.rs, korisničko ime i lozinku koriste i za pristup sajtu www.kamata.rs, a pretplatnici na časopise koji nemaju kreiran nalog, potrebno je da isti kreiraju na sajtu www.cekos.rs i da se obrate službi pretplate (tel. 011/30 35 435) kako bi im se omogućilo korišćenje servisa na www.kamata.rs.

Sve informacije/pomoć vezane za Korisnički nalog, možete dobiti na tel. 011/30 35 435

* * *

Uneti podaci prilikom kreiranja korisničkog naloga služe samo za potrebe naručivanja i korišćenja servisa na sajtovima www.cekos.rs i www.kamata.rs i nisu dostupni trećim licima.