Ulogujte se

Kamata po eskontnoj/referentnoj stopi NBS

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate po eskontnoj/referentnoj stopi Narodne banke Srbije po izabranom metodu obračuna: složeni (konformni) ili prost interesni račun.

Obračun kamate po eskontnoj/referentnoj stopi Narodne banke Srbije po izabranom metodu obračuna: složeni (konformni) ili prost interesni račun..

 Uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa važećih na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši