Ulogujte se

Zatezna kamata

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje zakonske zatezne kamate u slučajevima kada dužnik nije izmirio ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu. Obračun zatezne kamate se može vršiti u dinarima ili u nekoj od stranih valuta. Zakonska zatezna kamata se koristi za dužničko-poverilačke odnose, kako između privrednih društava tako i između fizičkih lica. (Pravni osnov: Zakon o zateznoj kamati)

Obračun zakonske zatezne kamate kada dužnik nije izmirio ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu.

 Uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena verzija servisa, prilagođena za mobilne uređaje. Sve opcije servisa su dostupne prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa važećih na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši