Ulogujte se

Pravna uređenost obračuna kamata

Zatezna kamata

Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

Kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Kamata za neblagovremeno plaćeni carinski dug

 

 

 

Posted in Obračuni kamata