Kontakt

“CEKOS IN” – privredno društvo za izdavačku delatnost i ekonomski konsalting d.o.o.

Tel./fax: 011/30 35 435
Svetogorska 28, 11000 Beograd
e-mail: kamata@cekos.rs
PIB: 100118943; Tekući račun (Banca Intesa): 160-6000001780340-43; Matični broj: 17064444

Autori projekta: Edvard Martić (project manager and web developer), Danilo Čubrović (web developer), Boris Janković (web developer)