Obračun anuiteta, otplatne rate kredita

Obračun anuiteta
Metod obračuna: *
Rata (anuitet):  
Ukupan broj rata:  
Stvarni broj rata:  
Ukupna ekstra plaćanja:  
Ukupna kamata:  
Rata
br.
Datum Početno
stanje
Rata
(anuitet)
Dodatno plaćanje
na ratu
Ukupna
rata
Principal Kamata Ostatak kredita
za otplatu
Kumulirana
kamata