Obračun anuiteta, otplatne rate kredita ili zajma

Obračun anuiteta
Metod obračuna: *
Rata (anuitet):  
Ukupan broj rata:  
Stvarni broj rata:  
Ukupna ekstra plaćanja:  
Ukupna kamata:  
Rata br. Datum Početno stanje Rata (anuitet) Dodatno plaćanje na ratu Ukupna rata Principal Kamata Ostatak kredita za otplatu Kumulirana kamata