Kamata po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Za potrebe sastavljanja Poreskog bilansa obveznik poreza na dobit treba da utvrdi razliku između iznosa kamate obračunate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica (kamata “na dohvat ruke”) i kamate po tržišnim uslovima (kamata “van dohvata ruke”) koja se uključuje u poresku osnovicu.

Ovaj servis je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21), opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom (koji donosi za svaku kalendarsku godinu, počev od 2013. godine) utvrdi kao kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Dakle, ovaj servis se koristi za obračun kamate “van dohvata ruke”, dok se za obračun kamate “na dohvat ruke” (koji je neophodno uraditi da bi se utvrdila razlika koja se uključuje u poresku osnovicu prilikom sastavljanja Poreskog bilansa) mogu koristiti, u zavisnosti od ugovorenog metoda obračuna kamate, sledeći servisi:

Za utvrđivanje razlike obračunatih kamata po principima “van dohvata ruke” i “na dohvat ruke” koristi se podatak “Ukupno obračunata kamata” iz Rezultata obrade.

Ovaj servis je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona, opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom utvrdi kao  kamatne stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

 


NEMATE PRAVO PRISTUPA OVOJ STRANICI!

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj: 011/30 35 435


Nemam korisnički nalog. Kako da dobijem korisničko ime i lozinku?