Obračuni kamata – opšte informacije

Kao registrovani korisnik sa pravom pristupa, u mogućnosti ste da koristite internet servise za obračun:

  1. Zakonske zatezne kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja
  2. Kamate za neplaćene ili neblagovremeno plaćene javne prihode
  3. Kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza
  4. Kamate za neplaćeni ili neblagovremeno plaćeni carinski dug
  5. Kamate po eskontnoj stopi NBS
  6. Kamate po referentnoj stopi ECB
  7. Kamate po referentnoj stopi Saveznih rezervi SAD
  8. Kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava
  9. Kamate po prostom interesnom računu prema kamatnoj stopi zadatoj od strane korisnika
  10. Kamate po konformnom metodu prema kamatnoj stopi zadatoj od strane korisnika

 

[wp-svg-icons icon=”cart-3″ wrap=”i”]

Za korišćenje servisa za obračun kamata preko sajta www.kamata.rs neophodno je da posedujete aktivan korisnički nalog.
Pretplatu, kreiranje naloga možete izvršiti na sajtu:

 www.cekos.rs