Diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16)

Ovaj servis se koristi za obračunavanje sadašnje vrednosti svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Lizing – novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja, odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. 

Prema paragrafu 26. MSFI 16 – Lizing, na prvi dan trajanja zakupa, sva plaćanja u vezi sa zakupom koja nisu namirena na taj dan, zakupac mora diskontovati – utvrditi sadašnju vrednost budućih plaćanja po osnovu zakupa.

Plaćanja po osnovu zakupa se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u zakupu, a ako tu kamatnu stopu nije lako utvrditi, zakupac primenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja (stopa koju bi zakupac mora da plati prilikom pozajmljivanja sredstava za slične namene).


NEMATE PRAVO PRISTUPA OVOJ STRANICI!

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj: 011/30 35 435


Nemam korisnički nalog. Kako da dobijem korisničko ime i lozinku?