Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate za:

  • Javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava (član 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji): porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak građana, porez na imovinu, porez na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na dodatu vrednost, akcize, porez na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara i dr.;
  • Sporedna poreska davanja;
  • Porez i sporedna poreska davanja koje na osnovu Zakona naplaćuje jedinica lokalne samouprave (član 2a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji): lokalne takse (administrativne, komunalne, boravišne), lokalne naknade, prihode po osnovu samodoprinosa i dr.;
  • Socijalne doprinose (čl. 2. i 65. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti).

(Pravni osnov: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, član 75.)

  • U ovaj servis za obračun kamate su implementirana aktuelna zakonska rešenja i uvek ažurne stope kamata (za koje ne postoji potreba unosa od strane korisnika, jer se iste automatski ažuriraju).
  • Najraniji datum za obračun je 01/01/2003.
  • Korisnici koji pristupaju ovom servisu preko mobilnih telefona, zbog optimizacije u prikazu pristupaju pojednostavljenoj verziji servisa.

NEMATE PRAVO PRISTUPA OVOJ STRANICI!

Ukoliko ste zaboravili da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko ste ulogovani, a i dalje ne možete pristupiti ovoj stranici – proverite stanje Vaše pretplate, pozivom na broj: 011/30 35 435


Nemam korisnički nalog. Kako da dobijem korisničko ime i lozinku?