Pravna uređenost obračuna kamata

Zatezna kamata

Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

Kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Zatezna kamata za neplaćene carinske dažbine i kazne

Kamata po stopama za koje se smatra da su u skladu
sa principom “van dohvata ruke”