Kreiranje korisničkog naloga i korišćenje servisa za obračun kamata

Da biste koristili servise na www.kamata.rs neophodno je da imate korisničko ime i lozinku koje definišete prilikom kreiranja korisničkog naloga. Proces kreiranja korisničkog naloga i ostvarivanja prava na korišćenje servisa je veoma brz i jednostavan:

   na sajtu www.cekos.rs, popunite formu za kreiranje naloga i kreirajte nalog sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste sami izabrali,

   na sajtu www.cekos.rs, izaberite pretplatu za koju ste zainteresovani,

   nakon izvršene uplate izabrane pretplate, na Vašu e-mail adresu će stići obaveštenje da je pretplata aktivirana,

   ulogujte se na sajt www.kamata.rs sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom i možete započeti sa korišćenjem servisa za obračun kamata.

NAPOMENA: Jedna pretplata (korisnički nalog) za obračune kamata obezbeđuje pristup za jednog korisnika. Ukoliko se jedan korisnički nalog koristi istovremeno od strane više lica, svako logovanje narednog lica onemogućiće korišćenje servisa za obračune kamata prethodno ulogovanog lica.

Ukoliko postoji potreba za istovremenim korišćenjem obračuna kamata od strane više lica, neophodna je kupovina odgovarajućeg broja pretplata.


Pravo pristupa za pretplatnike na stručne časopise “Informator” i “PDV”
i pretplatnike na digitalnu bazu “Ekspert”

Pretplatnici na stručne časopise u izdanju “Cekos in”-a (“Informator” i “PDV”) i digitalnu bazu “Ekspert” imaju besplatno pravo pristupa svim servisima na www.kamata.rs.

  • Pretplatnici na časopise koji imaju kreiran nalog na sajtu www.cekos.rs, korisničko ime i lozinku koriste i za pristup sajtu www.kamata.rs, a pretplatnici na časopise koji nemaju kreiran nalog, potrebno je da isti kreiraju na sajtu www.cekos.rs i da se obrate službi pretplate (tel. 011/30 35 435) kako bi im se omogućilo korišćenje servisa na www.kamata.rs.
  • Pretplatnici na digitalnu bazu “Ekspert” koriste isto korisničko ime i lozinku kao za pristup ovoj bazi.

Sve informacije/pomoć vezane za Korisnički nalog, možete dobiti na tel. 011/30 35 435

* * *

Uneti podaci prilikom kreiranja korisničkog naloga služe samo za potrebe naručivanja i korišćenja servisa na sajtovima www.cekos.rs i www.kamata.rs i nisu dostupni trećim licima.