Test van dohvata ruke

Za potrebe sastavljanja poreskog bilansa obveznik poreza na dobit treba da utvrdi razliku između iznosa kamate obračunate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica (kamata “na dohvat ruke”) i kamate po tržišnim uslovima (kamata “van dohvata ruke”) koja se uključuje u poresku osnovicu.

Ovaj kalkulator je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona, opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom utvrdi kao  kamatne stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

Dakle ovaj kalkulator se koristi za obračun kamate “van dohvata ruke”, dok se za obračun kamate “na dohvat ruke” mogu koristiti kalkulatori u zavisnosti od ugovorenog metoda obračuna kamate:

Ovaj kalkulator je namenjen obveznicima koji su se saglasno članu 61. stav 3. Zakona, opredelili da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate “van dohvata ruke” koriste propisane kamatne stope, tj. kamatne stope koje ministar finansija pravilnikom utvrdi kao  kamatne stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

[content_block id=4032]

[wp-svg-icons icon=”mobile-2″ wrap=”i” size=”16px” color=”#990035″]
Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik/poverilac:

Tip poreskog obveznika i vrsta kredita ili zajma:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa za godinu. Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši