Test2zatezna

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje zakonske zatezne kamate u slučajevima kada dužnik nije izmirio ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu. Obračun zatezne kamate se može vršiti u dinarima ili u nekoj od stranih valuta. Zakonska zatezna kamata se koristi za dužničko-poverilačke odnose, kako između privrednih društava tako i između fizičkih lica. (Pravni osnov: Zakon o zateznoj kamati)

Obračun zakonske zatezne kamate kada dužnik nije izmirio ili je izmirio delimično ili sa kašnjenjem svoju novčanu obavezu.

[wp-svg-icons icon=”book” wrap=”i”]  Uputstvo za korišćenje

[content_block id=4032]

[wp-svg-icons icon=”mobile-2″ wrap=”i” size=”16px” color=”#990035″]
Ovo je pojednostavljena verzija servisa, prilagođena za mobilne uređaje. Sve opcije servisa su dostupne prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa važećih na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši