Uputstvo za korišćenje obračuna kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

Opšte informacije

  • Servis za obračun kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza sadrži dnevno ažurne stope kamata (za koje ne postoji potreba unosa od strane korisnika, jer se iste automatski ažuriraju).
  • Kamata se obračunava po referentnoj stopi NBS.
UNOS PODATAKA

Format podataka:
U svako od polja “Datum:” podaci se unose u formatu dan/mesec/godina, npr. 03/05/2016. Podatke možete uneti i preko kalendara koji se nalazi uz polje.
U svako od polja “Iznos:” podaci se unose bez separatora za hiljade, npr. 15400.25. Decimalni separator može biti tačka ili zarez.

1  Datum uplate rate – unesite datum kada se vrši uplata rate. Ukoliko ne unesete podatak, u polju je postavljen tekući datum.
(obavezan unos)

2  Iznos rate – sastoji se iz dva polja:

  • Dugovani porez u rati (obavezan unos)
  • Dugoavana kamata u rati

Ukoliko se po Rešenju/Sporazumu duguju porez i neplaćena kamata unosite podatke u oba polja. Ukoliko se po Rešenju/Sporazumu duguje samo porez unosite podatak samo u polje “Dugovani porez u rati”.

3p  Iznos dugovanog poreza/preostalog duga – Za uplatu prve rate unosi se iznos dugovanog poreza po Rešenju/Sporazumu. Za uplatu svake naredne rate unosi se iznos preostalog duga nakon uplate prethodne rate.
(obavezan unos )

4  Obračun izvršiti od datuma – Za uplatu prve rate unosi se naredni dan u odnosu na dan početka perioda odlaganja. Za uplatu svake naredne rate unosi se naredni dan od dana uplate prethodne rate.
(obavezan unos)

OBRAČUN KAMATE – KOMANDE “OBRAČUNAJ” I “PONIŠTI”
 Obračunaj – komanda za obračun kamate.  Nakon unetih podataka, ovom komandom dobijate “Rezultate obrade “ i dostupne su vam sledeće opcije:
  • U Word – snimanje dobijenih rezultata u *.doc fajl
  • U Excel – snimanje dobijenih rezultata u *.xls fajl
  • Štampa – štampanje “Rezultata obrade – Kamatni list”

x Poništi obračun – komanda preko koje se briše celokupni obračun.