Ulogujte se

Diskontovanje za plaćanja po osnovu zakupa (MSFI 16)

Ovaj servis se koristi za obračunavanje sadašnje vrednosti svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Zakupi – novi međunarodni standard finansijskog izveštavanja, odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde. Ovo je standard čiji prevod još uvek nije utvrđen i objavljen u Republici Srbiji, ali ga neka pravna lica koja imaju mogućnost i neophodne kapacitete već primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja.

Prema tački 26. MSFI 16 – Zakupi, na prvi dan trajanja zakupa, sva plaćanja u vezi sa zakupom koja nisu namirena na taj dan, zakupac mora diskontovati – utvrditi sadašnju vrednost budućih plaćanja po osnovu zakupa.

Plaćanja po osnovu zakupa se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u zakupu, a ako tu kamatnu stopu nije lako utvrditi, zakupac primenjuje inkrementalnu kamatnu stopu zaduženja (stopa koju bi zakupac mora da plati prilikom pozajmljivanja sredstava za slične namene).

Uputstvo za korišćenje

Stopa – podatak bez oznake “%”, a decimalni separator može biti tačka ili zarez. Unosi se kamatna stopa koja je sadržana u zakupu ili inkrementalna kamatna stopa zaduženja tj. kamatna stopa koja se koristi kod diskontovanja. Najčešći slučaj je da je stopa data na godišnjem nivou a da se zakupnine plaćaju u godišnjim intervalima. Ukoliko je npr. godišnja kamatna stopa 3%, a zakupnine se plaćaju godišnje, u ovo polje unosite 3. Međutim, ukoliko je npr. godišnja kamatna stopa 3,2%, a zakupnine se plaćaju u kraćim vremenskim intervalima (npr. polugodišnje) unosite odgovarajuću stopu za pojedinačnu zakupninu, što bi u ovom slučaju bilo 1,6 (3,2 : 2). Dakle, uvek se unosi stopa koja odgovara pojedinačnoj zakupnini.

Iznos pojedinačne zakupnine – unosi se iznos svake pojedinačne zakupnine (godišnje, polugodišnje, mesečne …), a podaci se unose bez separatora za hiljade, npr. 15400.25. Decimalni separator može biti tačka ili zarez.

Dodaj zakupninu – preko ove komande postavljate unetu zakupninu u obračun. Dodajte sve zakupnine koje je potrebno uključiti u obračun, s tim što ukoliko za tim imate potrebe zakupnine mogu biti i različitog iznosa, sa primenom različitih stopa.

NAPOMENA: najčešći je slučaj da se diskontovanje vrši sa istom godišnjom stopom sa fiksnim zakupninama za svaku godinu. U ovom slučaju, unesite prvu zakupninu i diskontnu stopu, pa ukoliko se radi na primer o budućih pet godina samo pritisnite 5 puta komandu Dodaj zakupninu i Vaši podaci će biti uključeni u obračun (jer ukoliko ništa ne menjate komanda Dodaj zakupninu dodaje u obračun podatke o prethodno unetoj zakupnini).

Obračunaj – preko ove komande dobijate Rezultate obrade za unete zakupnine.

Rezultati obrade – sadrže:

  • Sadašnju vrednost na osnovu zakupa, gde su prikazani iznosi zakupnina sa odgovarajućim diskontnim faktorom i sadašnja vrednost tih zakupnina
  • Obračun za knjiženje, sa podacima koji su neophodni za utvrđivanje glavnice i kamate svake pojedinačne zakupnine.

Zatvori uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)

 

REZULTATI OBRADE

Napomena: Diskontni faktori su izračunati poštujući kumulativni efekat različitih diskontnih stopa.

Sadašnja vrednost po osnovu zakupa

Zakupnina Iznos zakupnine Diskontni faktor Sadašnja vrednost
1 2 3 4 (2×3)
Ukupno:

Obračun za knjiženje

Zakupnina Iznos zakupnine Sadašnja vrednost obaveze
za zakup na početku perioda
Stopa (%) Kamata Glavnica obaveze
1 2 3 4 5 (3×4) 6 (2-5)
Ukupno: