Ulogujte se

Kamata za neblagovremeno plaćeni carinski dug

Ovaj internet servis se koristi za obračunavanje kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu, koji su propisani u članovima 100. i 273. Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, 95/18).

(Pravni osnov: Članovi 100.  i 273. Carinskog zakona )

Obračun kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu.

 Uputstvo za korišćenje

PRISTUP ZA REGISTROVANE KORISNIKE.
(Korisnici koji su do sada koristili servise za obračune kamata na sajtu  www.cekos.rs za pristup sajtu www.kamata.rs koriste ista korisnička imena i lozinke. Korisnici Ekspert-a unose isto korisničko ime i lozinku sa kojim pristupaju programu Ekspert)


Ovo je pojednostavljena – prilagođena verzija servisa za mobilne uređaje. Sve opcije servisa dostupne su prilikom pristupa sa desktop računara.

Rezultati obrade

Dužnik:

Prvi – poslednji dan obračuna:
Dugovanja (ukupno):
Uplate (ukupno):

Ukupno obračunata kamata:
Iznos duga sa kamatom na dan :

Dokument Obračunski period Tip Osnovica Broj dana Stopa Iznos Obračunsko
stanje kamate
Stanje duga

(g) – godišnja stopa, (m) – mesečna stopa
Obračun izvršen primenom stopa važećih na dan: . Iznosi dati u .

Izabrani način evidentiranja uplata: uplatama se prvo izmiruje osnovica pa kamatakamata pa osnovica.

 

 

Grafički prikaz rezultata obrade

Obriši