ZAKON O ZATEZNOJ KAMATI (Sl. glasnik RS br. 119/12) Osnovni tekst na snazi od 25/12/2012 , u primeni od 25/12/2012 Član 1. Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane …

Zakon o zateznoj kamati Read more »