Smanjena je referentna kamatna stopa Evropske centralne banke

Na sednici održanoj 6.06.2024. godine, Savet guvernera Evropske centralne banke je odlučio da smanji referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, sa primenom od 12.06.2024. godine.

U skladu s tim, osnovna referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (ECB) od 12.06.2024. godine iznosi 4,25%.

 

Pogledajte: Pregled referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke