Ulogujte se

Blog Archives

Način obračuna zatezne kamate

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00191/2013-16, od 27/03/2013 Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službeni list SRJ”, br. 32/93, 24/94 i 28/96), prestao je da važi danom stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službeni list SRJ”, broj 9/01,

Posted in Obračuni kamata

Odluka Ustavnog suda broj IUz- 82/2009 (“Sl. glasnik RS”, br. 73/12)

Ustavni sud u sastavu: predsednik dr Dragiša B. Slijepčević i sudije dr Olivera Vučić, dr Marija Draškić, Bratislav Đokić, Vesna Ilić Prelić, dr Goran Ilić, dr Agneš Kartag Odri, Katarina Manojlović Andrić, mr Milan Marković, dr Bosa Nenadić, Milan Stanić,

Posted in Obračuni kamata

Pravna uređenost obračuna kamata

Zatezna kamata Zakon o zateznoj kamati (Sl. glasnik RS br. 119/12) Odluka Ustavnog suda broj IUz- 82/2009   Način obračuna zatezne kamate Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 011-00-00191/2013-16, od 27/03/2013 Način obračuna zatezne kamate u slučaju kada je ugovorena valutna klauzula 

Posted in Obračuni kamata