Ulogujte se

Blog Archives

Stope zatezne kamate na iznos duga u dinarima (po periodima važenja od 1995. godine do danas)

Posted in Kamatne stope

Stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode (po periodima važenja od 2003. godine do danas)

Posted in Kamatne stope

Stope za obračun kamate po Carinskom zakonu (po periodima važenja od 2002. godine do danas)

PERIOD VAŽENJA (od – do) STOPA (godišnja) 12/04/2018 13,00% 14/03/2018 11/04/2018 13,25% 09/10/2017 13/03/2018 13,50% 07/09/2017 08/10/2017 13.75% 07/07/2016 06/09/2017 14.00% 11/02/2016 06/07/2016 14,25% 01/01/2016 10/02/2016 14,50% 14/10/2015 31/12/2015 14,50% 10/09/2015 13/10/2015 15,00% 13/08/2015 09/09/2015 15,50% 11/06/2015 12/08/2015 16,00% 11/05/2015 10/06/2015

Posted in Kamatne stope

Referentna stopa NBS (po periodima važenja od 2006. godine do danas)

PERIOD VAŽENJA (od – do) STOPA (g – godišnja) 12/04/2018 3.0000% (g) 14/03/2018 11/04/2018 3.2500% (g) 09/10/2017 13/03/2018 3.5000% (g) 07/09/2017 08/10/2017 3.7500% (g) 07/07/2016 06/09/2017 4.0000% (g) 11/02/2016 06/07/2016 4,2500% (g) 01/01/2016 10/02/2016 4,5000% (g) 14/10/2015 31/12/2015 4,5000% (g)

Posted in Kamatne stope

Eskontna stopa NBS (po periodima važenja od 1994. godine do danas)

PERIOD VAŽENJA (od – do) STOPA (g – godišnja; m – mesečna) 12/04/2018 3.0000% (g) 14/03/2018 11/04/2018 3.2500% (g) 09/10/2017 13/03/2018 3.5000% (g) 07/09/2017 08/10/2017 3.7500% (g) 07/07/2016 06/09/2017 4.0000% (g) 11/02/2016 06/07/2016 4,2500% (g) 01/01/2016 10/02/2016 4,5000% (g) 14/10/2015

Posted in Kamatne stope

Stope zatezne kamate na iznos duga u EUR (po periodima važenja od 2012. godine do danas)

PERIOD VAŽENJA (od – do) STOPA (g – godišnja) 16/03/2016 8,0000% (g) 10/09/2014 15/03/2016 8,0500% (g) 11/06/2014 09/09/2014 8,1500% (g) 13/11/2013 10/06/2014 8,2500% (g) 08/05/2013 12/11/2013 8,5000% (g) 25/12/2012 07/05/2013 8,7500% (g)

Posted in Kamatne stope

Referentna stopa Evropske Centralne Banke (ECB)

Posted in Kamatne stope